Relacje inwestorskie w Internecie – cz.2. Praktyka