Komentarze w systemie do zarządzania projektami – wykorzystanie na poziomie PRO