Odzyskać utracone leady jak porzucone koszyki – czy to możliwe w usługach?